RådgivningDin trädgård ska inte bara vara en vacker och avkopplande plats för dig och din familj. Som trädgårdsmästare är mitt mål att hjälpa dig att skapa en trädgård som är både fantastisk att spendera tid i och som bidrar till en hållbar värld och biologisk mångald.


Genom att erbjuda en rådgivningstjänst hjälper jag dig att göra kloka val som främjar biologisk mångfald och hållbarhet i din trädgård. Tillsammans utforskar vi olika möjligheter för att skapa en trädgård som harmoniserar med naturen och erbjuder en plats för både människor och djur att trivas i.


Rådgivning kan till exempel bestå av:


  • Hjälp med val av växter som är anpassade till vårt klimat och som gynnar pollinerare och andra djur.


  • Skapande av biotoper för att stödja den lokala faunan, såsom insekts- och fågelhotell.


  • Genomgång av trädgårdens vattenförbrukning och rekommendationer för att minska vattenanvändningen genom smart bevattning och regnvatteninsamling.


  • Vägledning för att skapa en trädgård som är självförsörjande och kräver minimalt underhåll, vilket minskar behovet av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.


  • Råd för att skapa en kompostsystem för att återvinna trädgårds- och köksavfall.


Rådgivningstjänsten anpassas efter dina specifika behov och önskemål, och är utformad för att hjälpa dig att skapa en trädgård som är så unik som du själv. Oavsett om du är en erfaren trädgårdsentusiast eller en nybörjare, är min expertis och vägledning tillgänglig för att ge dig det stöd och de verktyg du behöver för att skapa en vacker och hållbar trädgård som kommer att vara en källa till glädje och stolthet i många år framöver.

Låter det intressant?

Hör av dig så berättar jag gärna mer.